15-11-2017

Er kan meer in eigen land gemaakt worden

Arnold Timmer heeft een lange carrière aan de inkoopkant binnen de technische industrie, waaronder de windindustrie, semi-conductor industrie en machinebouw, achter de rug in zowel het binnenland als het buitenland. Ruim tien jaar terug richtte hij zijn eigen bedrijf op, WE4Ce, gericht op de ontwikkeling van windturbine wieken. Zijn expertise betreft, naast (contract)management en financiën, vooral het zogenaamde ‘Total cost of ownership’ model, een methodiek die de kostprijs van een product vanaf ontwerp t/m totale productieproces beoordeelt en doorrekent. Via zijn interim-bureau DEP-Interim vermarkt hij deze kennis aan het MKB.

Kostenreductie

DEP staat voor Dutch Energy Professionals, specialisten die bedrijven helpen om een hoger prestatieniveau te bereiken. De doelmarkt betreft, anders dan de naam doet vermoeden, niet alleen de (duurzame) energiemarkt, maar richt zich in de breedte op productie-, assemblage en ook handelsbedrijven. Bij het doorlichten van het productieproces wordt de gehele supply chain, de inkoopkant, beoordeeld, inclusief het bijbehorend kwaliteits- en fiscaal en juridisch contractmanagement. “Bedrijven vergeten vaak dat de inkoop een van de belangrijkste activiteiten is. Het vertegenwoordigt gemiddeld 60% van de omzet. Veel ondernemers praten over strategische visie, maar vergeten dat ook het inkoopproces visie en structuur verlangt. Door een goed doordacht inkoopbeleid kun je de kosten reduceren en daarmee bedoel ik niet dat je je leveranciers sterk onder druk moet zetten, integendeel. Je hebt elkaar juist nodig. Het begint bij de vraag of je wel de juiste leverancier(s) hebt. Ik ga eigenlijk altijd omgekeerd te werk. Ik koop niet vanaf de tekening achter mijn bureau in, maar ik neem de tekening mee naar de (buitenlandse) toeleverancier. De prijs komt tot stand door de wijze waarop geproduceerd wordt. Voldoet de kwaliteit en/of de prijs niet door een inefficiënt productieproces aan leverancierszijde, dan is mijn volgende stap dat ik aan de hand van de tekening samen met de leverancier naar het optimale productieproces zoek. Meestal lukt dat en dan kweek je een duurzame relatie met je leverancier. Bovendien ontstaat er zo ruimte voor prijsreductie. Soms ook moet je helaas uitwijken. Ik noem dit hele proces herschikking van inkoop.”

Procesmakelaar

Voordeel van interim werk is dat je onbevangen en open naar situaties kunt kijken. Dat maakt het ook lastig, want je hebt te maken met processen die al langer bestaan en eigendom van iemand zijn. Als interim professional fungeert je als procesmakelaar. Het gaat niet alleen om kennis van zaken, maar juist ook om het overbrengen daarvan. De gesprekspartner moet inzien en aannemen dat jouw toegevoegde waarde tot een beter proces leidt. Uit ervaring weet Arnold dat zo’n 3 a 5% van de kosten door fouten wordt veroorzaakt. Bijvoorbeeld omdat er verkeerd materiaal besteld wordt, teveel uren worden besteed of omdat er een productiefout wordt gemaakt. Om dit percentage weg te werken, is het nodig dat er tussen de verschillende afdelingen in een bedrijf goed en vooral ook open gecommuniceerd wordt. Uiteindelijke doel is een bedrijf naar een hoger niveau te brengen. Volgens Arnold neemt de hausse aan uitbesteding naar lage loonlanden af. Procenten besparen op de inkoop lijkt voordelig, maar je moet wel alle gerelateerde kosten meenemen. Kwaliteitsverschillen of onderhandelingsfouten door cultuurverschillen bijvoorbeeld kunnen een hoop voordeel wegnemen. Door een goed inkoopproces zouden meer (half)fabricaten in Nederland kunnen blijven volgens hem.

Bron: Achterhoek Nieuws b.v.